بانک ملی ایران

((هر جا سخن از اعتماد است نام بانک ملی ایران می درخشد ))

خدمات سبای بانک ملی


صورتحساب 

صورتحساب دوره ای:

با استفاده از اين گزينه مي توانيد صورتحساب حساب متمرکز مورد نظر خود را در محدوده تاريخ مشخصي مشاهده نمائيد .

برای مشاهده صورتحساب دوره ای، کليد " صورتحساب" در منوی اختصاصی را فشرده و سپس "دوره ای" را انتخاب نماييد. در صفحه بعدي ليست حسابهای مشتری، آورده شده است. علاوه بر آن، در اين صفحه اجازه داده می شود که تاريخ شروع و پايان گزارش را انتخاب نماييد. اين تاريخ به صورت پيش فرض، تاريخ جاري سيستم است. با انتخاب يکی از حسابهای ليست شده و تعيين محدوده تاريخی گزارش، پس از فشردن کليد "صورتحساب" در صفحه مذکور، صورتحساب آن دوره، نمايش داده می شود.

در صورتيکه درخواست به هر دليلی، با مشکل مواجه شود، (ارتباط با مرکز قطع شده باشد و ... )، پيغام مناسب نمايش داده مي شود .

                                              *   *   *

صورتحساب 30 گردش آخر 

 استفاده از اين گزينه ، می توانيد در هر لحظه، ٣٠ گردش آخر حساب متمرکز مورد نظر خود را مشاهده نماييد.

برای مشاهده صورتحساب ٣٠ گردش آخر ، کليد " صورتحساب" در منوی اختصاصی را فشرده و سپس "سی گردش" را انتخاب نماييد. در صفحه بعدي ليست حسابهای مشتری، آورده شده است. با انتخاب يکی از حسابهاي ليست شده، پس از فشردن کليد "صورتحساب" در صفحه مذکور، در صورت قبول درخواست کاربر، سي گردش آخر آن حساب، نمايش داده می شود.

در صورتيکه درخواست به هر دليلی، با مشکل مواجه شود، (ارتباط با مرکز قطع شده باشد و ... )، پيغام مناسب نمايش داده مي شود.

                                                 *   *   *
انتقال وجه 

انتقال وجه به حساب خود شخص

با استفاده از اين گزينه مي توانيد مبلغ مورد نظر خود را از يک حساب متمرکز خود به حساب متمرکز ديگر خود منتقل نمائيد . براي انجام اين کار بايستي اطلاعات لازم را در ورودي هاي مربوطه وارد کنيد . اين اطلاعات شامل موارد زير است :

- مبلغ : مبلغی که بايد در اين تراکنش منتقل شود بر حسب ريال که اين مبلغ بايد عددی بزرگتر از صفر و حداکثر تا سقف مبلغ قابل انتقال از حساب بدهکار مورد نظر باشد .

- از حساب ( حساب بدهکار ) : قابل انتخاب از طريق فهرست حسابها

- به حساب (حساب بستانکار ): قابل انتخاب از طريق فهرست حسابها

- شرح ( اختياری ) : هر نوع توضيح مورد نظر براي انتقال وجه .انتقال وجه به حساب شخص ديگر

با استفاده از اين گزينه مي توانيد مبلغ مورد نظر خود را از يک حساب متمرکز خود به حساب متمرکز شخص ديگری منتقل کنيد . در اين قسمت نيز مانند حالت قبل بايستي اطلاعات لازم را در ورودي هاي مربوطه وارد نمائيد .

لازم بذکر است که در هر دو حالت ، حسابهای بدهکار و بستانکار نبايد يکسان انتخاب شود ودر صورت انجام اين کار ، سيستم پيغام خطايی را مي دهد .

پس از وارد شدن اطلاعات ، در هر دو حالت بايد صحت اطلاعات وارد شده را تاييد کنيد که در اين مرحله مبلغ ، شماره و نام حساب بدهکار و شماره و نام حساب بستانکار برای بررسی مجدد و دريافت تاييد نهايی نمايش داده مي شود .


پس از انجام عمليات انتقال وجه رسيدی الکترونيکی ارائه می شود که در آن شماره های پيگيری در سيستم بانکداري اينترنتي و سيستم متمرکز به صورت مجزا و نيز تاريخ و زمان انجام تراکنش به منظور پيگيری های احتمالی آتی در آن درج شده است .

                                              *   *   *
انتقال وجه بين بانکی  
با استفاده از اين گزينه مي توانيد مبلغ مورد نظر خود را از يک حساب متمرکز خود به حساب ديگری در هر يک از بانکهای کشور منتقل نماييد.

- مبلغ : مبلغی که بايد در اين تراکنش منتقل شود بر حسب ريال که اين مبلغ بايد عددی بزرگتر از صفر و حداکثر تا سقف مبلغ قابل انتقال از حساب بدهکار مورد نظر باشد .

- از حساب ( حساب بدهکار ) : قابل انتخاب از طريق فهرست حسابها

- به حساب (حساب بستانکار ): حساب مورد نظر در بانک مقصد و شعبه مربوطه

کاربر گرامی  لطفا به نکات زیر توجه فرمائید :

  • ورود کد شعبه در مورد حسابهای  مقصدی که از نوع حسابهای غیر متمرکز هستند الزامی است .در صورتيکه از متمرکز بودن يا نبودن حساب مقصد مورد نظرتان اطمينان نداريد کد شعبه را وارد کنيد.

  • در صورتيکه حساب مقصد مربوط به شخصی حقوقی اعم از شرکتها،سازمانها ميباشد لطفا بجای فيلد نام و نام خانوادگی صاحب حساب، با انتخاب گزينه حساب حقوقی ،فيلد نام صاحب حساب ،که نام سازمان يا شرکت موردنظرتان ميباشد را وارد نماييد.

  • لازم به ذکر است ،مدت زمان عمليات واريز به حساب مقصد به عملکرد سيستم انتقال وجه بين بانکی ( ساتنا )  وابسته ميباشد

  • لطفا  شماره حساب، کد شعبه و بانک مقصد ،نام صاحب حساب، همچنين مبلغ مورد نظر را با دقت وارد نماييد. مسوءليت هرگونه اشتباه و مغايرت در اين زمينه به عهده شماميباشد.                                                                                                                       *   *   *
    مانده حساب 
    با استفاده از اين گزينه ، مي توانيد در هر لحظه، مانده حسابهای متمرکز خود را مشاهده نماييد.

    برای مشاهده موجودی حساب، کليد " مانده حساب" در منوی صفحات اختصاصی را بفشاريد. در صفحه بعدي ليست حسابهای مشتری، آورده شده است. با انتخاب يکی از حسابهای ليست شده، پس از فشردن کليد "مانده حساب" در صفحه مذکور، مانده حساب نمايش داده می شود.

                                                    *   *   *
خلاصه حساب 

براي مشاهده کليه حسابهاي خود در سيستم متمرکز و اطلاع از تاريخ آخرين تراکنش و مانده هر حساب خود مي توانيد گزينه خلاصه حساب را انتخاب نمائيد .

براي مشاهده ريز عمليات هر حساب مي توانيد روي کليد کنار هر حساب کليک کنيد که ٣٠ گردش آخر مربوط به حساب مربوطه را مشاهده خواهيد کرد.

اگر بخواهيد نام حساب را تغيير دهيد با کليک کردن بر روي فيلد نام حساب مي توانيد به صفحه تغيير نام حساب مراجعه و تغييرات مورد نظر خود را اعمال نمائيد .

در صفحه خلاصه حساب ، حسابها بر حسب نوع تقسيم بندي شده اند . براي مراجعه به ابتداي هر نوع حساب مي توانيد نوع حساب مورد نظر خود را از بالاي صفحه انتخاب کنيد . براي بازگشت به ابتداي صفحه مي توانيد از علامت " ^ " کنار نوع هر حساب استفاده نمائيد .

                                                *   *   *
پرداخت قبوض همگاني 

مشترى مى‌تواند با استفاده از اين قابليت انواع قبوض همگاني را پرداخت نمايد.

                                               *   *   *
دستور پرداخت 

سرويس دستور پرداخت يکي از سرويسهاي نوين سيستم هاي بانکداري اينترنتي در دنيا ميباشد. با استفاده از اين سرويس :

 - شما ميتوانيد با تعريف يک دستور پرداخت، معين کنيد که انتقال وجهي از هريک از حسابهايتان به هر حساب متمرکز ديگري در بانک از جمله حسابهاي خودتان، با مبلغي معين، بصور مکرر اجرا شود. در اين سرويس شما ميتوانيد درخواست   کنيد که انتقال وجه مورد نظرتان در دوره هاي معيني ، از جمله ماهانه ، هفتگي و روزانه صورت پذيرد.بطور مثال ميتوانيد       معين کنيد که انتقال وجهي بصورت ماهانه در روز پنجم هر ماه انجام شود و اين انتقال وجه ها به مدت 8 ماه ادامه يابد ، يا    بعنوان مثال ديگر ميتوانيد معين کنيد ، که انتقال وجه مورد نظرتان بصورت هفتگي در روزهاي سه شنبه هر هفته و جمعا به    مدت 4 هفته اجرا گردد.بدين منظور کافيست با ورود به سرويس بانکداري اينترنتي و انتخاب گزينه دستورپرداخت نسبت به تعريف دستور پرداخت مورد نظرتان اقدام کنيد و سيستم بصورت خودکار بدون نياز به حضور و ورود شما به سيستم ، در زمانهاي مقرر و طبق شرايط اعلامي شما نسبت به اجراي دستور پرداخت مورد نظر اقدام خواهد کرد.

 - شما ميتوانيد وضعيت اجراي دستور پرداختهاي خود را در هر لحظه پيگيري کنيد.
 - شما ميتوانيد ليست دستور پرداختهايي را که بر روي حسابهايتان تعريف کرده ايد مشاهده نماييد.
 - شما ميتوانيد در شرايطي که از ادامه اجراي دستور پرداخت منصرف شده ايد ، دستور پرداخت خود را حذف کنيد. 

                                                *   *   *
مديريت حسابهاي مقصد 

مشترى مى‌تواند با استفاده از اين قابليت حسابهايي كه در انتقال وجه به حساب اضافه شده مديريت نمايد.

                                               *   *   *
خلاصه تسهيلات 

مشترى مى‌تواند با استفاده از اين قابليت در هر لحظه آخرین وضعیت حسابهای تسهيلاتي خود را مشاهده نمايد.

                                              *   *   *
پرداخت اقساط تسهيلات 

با استفاده از این سرویس کاربران سبا قادر خواهند بود تا اقساط تسهیلاتی خود را پرداخت نمایند. این سرویس قابلیت پرداخت اقساط تسهیلات را به صورت متمرکز، غیر متمرکز، درون بانکی و بین بانکی را دارا می باشد. عملکرد این سرویس مبتنی برسامانه پایاپای الکترونیکی (ACH )بوده و برای شناسایی حساب تسهیلاتی از شناسه حساب بانكي ايران (شبا) استفاده می نماید.

                                             *   *   *

تغيير مشخصات 

با انتخاب اين گزينه مي توان مشخصات کاربر سيستم بانکداري اينترنتي را تغيير داد . مشخصاتي از کاربر که قابل تغيير هستند شامل نام ، نام خانوادگي ، عنوان ، پست الکترونيکي و نشاني مي باشند .

پس از تغيير مشخصات مورد نظر کليد تاييد را فشار دهيد و در صورت انصراف از تغيير مشخصات کليد انصراف را فشار دهيد .

                                            *   *   *

خروج از سيستم سيستم بانکداري اينترنتي 

پس از اتمام کار با سيستم بانکداري اينترنتي، بايد از آن خارج شويد. اين عمل براي ثبت به موقع عمليات کاربر، توصيه می شود.

برای خروج از سيستم، کليد "خروج" در منوی صفحات اختصاصی را بفشاريد. پس از خروج از سيستم، به بخش صفحات عمومی وب ،"صفحه ورود"، منتقل می شويد. 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم شهریور ۱۳۸۹ساعت 11:38  توسط کیا  |